All posts filed under: Asia

FUKUSHIMA ภาพสีน้ำมันในวันที่ไร้รังสี

จะแปลกมั้ย ถ้าสิ่งที่ชอบที่สุดในทริปจะเป็นรถไฟ ยิ่งวิ่งออกชนบทไปเรื่อยๆ รอบตัวก็ยิ่งไล่สีสวยงาม ต้นไม้จากเขียวเริ่มเป็นเหลือง ส้ม แดง สดใสยิ่งกว่าภาพสีน้ำมัน

TAIWAN blue : ธรรมชาติสีฟ้ากับ olympus omd em10 III

ไต้หวัน กับธรรมชาติสีฟ้า อะไรบางอย่างในที่นี่ทำให้เรานึกถึงสวิตเซอร์แลนด์ ไม่รู้เพราะสีน้ำ ความเงียบ หรือภูเขายอดขาว จะต่างก็แค่ขาวด้วยเมฆไม่ใช่หิมะ

MAELANOI : โครงการหลวงน้อยๆในป่าใหญ่ๆ

นอกจากนาขั้นบันไดที่กำลังเป็นสีทอง ดอกบัวตองที่เริ่มบาน ทุกอย่างในป่าสงวนแห่งนี้ก็เขียวชะอุ่ม นึกไม่ออกใช่มั้ยว่าตรงนี้เคยเป็นภูเขาหัวโล้นมาก่อน …จนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินีเสด็จ