All posts tagged: Malaysia

KOTA KINABALU : ดินแดนในเมฆหมอกของคนรักผจญภัย

ใครรักการผจญภัยคงรู้จักโคตาคินาบาลูดีว่าเป็นบ้านของขุนเขาอันศักดิ์สิทธิ์ คินาบาลู ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ มองไปทางไหนก็ชะอุ่มชุ่มฉ่ำ ทั้งวันทั้งคืนเห็นเมฆพัดผ่านเขา เห็นหมอกไหลผ่านเมือง