All posts tagged: Cityscape

Iran : Tales of Persia

อิหร่าน ประเทศในตะวันออกกลาง ที่สื่อมะกันชอบทำให้ดูน่ากลัวเกินจริง ทั้งๆที่ผู้คนน่ารัก มีอัธยาศัยไมตรีดี รอยยิ้มมีให้เห็นตลอดเส้นทาง ประเทศก็สวยงาม และยังเป็นแหล่งกำเนิดอารยะธรรมโบราณของเปอร์เซีย ที่มีมายาวนานกว่า 2,500 ปี