All posts tagged: Untranslatable Words

Untranslatable Words from Around the World

  ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมนั้นๆ และด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงทำให้ภาษาต่างๆไม่ว่าจะชาติไหนๆนั้นน่าสนใจ วันนี้เลยเอาคำในภาษาต่างๆซึ่งไม่มีคำแปลโดยตรงนั้นมาให้ดูกัน