All posts tagged: Taiwan

TAIWAN blue : ธรรมชาติสีฟ้ากับ olympus omd em10 III

ไต้หวัน กับธรรมชาติสีฟ้า อะไรบางอย่างในที่นี่ทำให้เรานึกถึงสวิตเซอร์แลนด์ ไม่รู้เพราะสีน้ำ ความเงียบ หรือภูเขายอดขาว จะต่างก็แค่ขาวด้วยเมฆไม่ใช่หิมะ

TAIWAN green : ธรรมชาติฉ่ำๆบนเกาะภูเขาไฟ

ป่าสนในเมฆหมอก ทุ่งดอกคาลล่าลิลลี่ ภูเขาไผ่ควันพวยพุ่ง และชายหาดลาวายึกยือๆธรรมชาติหลายอย่างที่จะพาไปดูล้วนเป็นผลพวงจากภูเขาไฟบนเกาะไต้หวัน