All posts tagged: Work and Travel

อยากเที่ยวแต่ไม่มีเงิน ทำไงดี?

อยากเที่ยวแต่ไม่มีเงิน ทำไงดี? เรื่องเงินคงเป็นปัญหาหลักสำหรับวัยรุ่นอย่างเราๆ จะให้ทำงานเก็บเงินก้อนโต แล้วไปเที่ยวเอาตอนแก่ก็คงจะไม่ไหว เราเลยจะแนะนำวิธีที่เราใช้ประจำคือ…